Product

Per annum: 1-3 years in €k 3-5 years in €k 5+ years in €k
Head of Product 80 - 90k 90 - 100k 100 - 120k
Product Design Lead 75 - 80k 80 - 90k 90 - 110k
Product Designer 55 - 65k 65 - 70k 80 - 100k
Product Manager 55 - 65k 65 - 70k 80 - 100k
Product Manager (Marketing) 55 - 65k 65 - 75k 75k +
Product Manager (Technical) 60 - 70k 70 - 85k 85 - 100k
Product Owner 55 - 60k 60 - 80k 80 - 100k
Program Manager 55 - 65k 65 - 75k 75 - 90k
Scrum Master 50 - 60k 60 - 80k 80 - 90k
Solutions Architect 50 - 55k 60 - 75k 80 - 100k
VP of Product 85 - 90k 90 - 100k 100k +